Nowotwory krtani


Brodawczak ludzki (HPV) - wirus z rodziny papillomawirusów, przenoszony drogą płciową. Dotychczas rozpoznano ok. 100 typów tego wirusa, z których część może być przyczyną powstania łagodnych zmian na skórze (brodawki), a część wystąpienia nowotworów złośliwych, takich jak rak szyjki macicy, czy rak prącia.

Chemioterapia – metoda leczenia, polegająca na wprowadzaniu syntetycznych związków chemicznych do komórek organizmów w celu zwalczania chorób nowotworowych.

Radiochemioterapia – naświetlanie za pomocą promieniowania jonizującego w skojarzeniu z wprowadzaniem syntetycznych związków chemicznych do komórek organizmów w celu zwalczania chorób nowotworowych.

Radioterapia - metoda stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym. Metoda ta polega na leczeniu za pomocą promieniowania jonizującego.

Rezonans magnetyczny (MRI) - nowoczesne i bardzo dokładne badanie, przedstawiające przekroje narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach.

Tomografia komputerowa - metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazów (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D).

 

 

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.