Nowotwory jajnika


Badanie immunohistochemiczne polega na poszukiwaniu antygenów, które odpowiedzialne są za rozwój konkretnej choroby; pozwala na określenie wrażliwości ogniska chorobowego na lek i, czy dany preparat będzie skuteczny w leczeniu.

Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego; ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia.

Badanie PET (pozytonowa emisyjna tomografia) - badania całego ciała pacjenta przy wykorzystaniu urządzeń PET/CT. 

Biopsja - pobranie części tkanki w celu wykonania badań (mikroskopowych, biochemicznych) na obecność choroby, stopnia odrzucania przeszczepu, czy oceny przeszczepionych narządów.

Mammografia - metoda badania piersi u kobiet, polegająca na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy zastosowaniu promieni rentgenowskich. Pozwala to na wczesne rozpoznanie nowotworów piersi.

Mutacja (zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki; możliwe jest ich dziedziczenie.

Resekcja – rodzaj zabiegu operacyjnego, polegający na usunięciu narządu bądź jego części, z powodu istniejącej choroby.

Rezonans magnetyczny (MRI) - nowoczesne i bardzo dokładne badanie, przedstawiające przekroje narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach.

Tomografia – w medycynie określa się ją jako metody diagnostyczne, mające na celu uzyskanie obrazu, przedstawiającego przekrój przez ciało lub jego część, m.in. zdjęcie rentgenowskie (RTG), tomografia rentgenowska, tomografia komputerowa, ultrasonografia (USG), rezonans magnetyczny.

Tomografia komputerowa - metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie przekrojowych obrazów  badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu - wykonanych z różnych kierunków - do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D).

USG (Ultrasonografia) - badanie, dzięki któremu można uzyskać obraz narządów i tkanek organizmu ludzkiego.

 

 

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.