Nowotwory Piersi


Badanie palpacyjne - metoda diagnostyczna polegająca na badaniu dotykowym (palcami) w celu wyczucia zmiany rozmiaru, kształtu i twardości - w tym wypadku - piersi.

Badania przesiewowe - rodzaj badania strategicznego, przeprowadzanego wśród osób, które nie posiadają objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia.

Chemioterapia – metoda leczenia polegająca na wprowadzaniu syntetycznych związków chemicznych do komórek organizmów w celu zwalczania chorób nowotworowych.

Leczenie hormonalne (hormonoterapia) - farmakologiczna metoda leczenia nowotworów.

Mammografia - metoda badania piersi u kobiet, polegająca na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy zastosowaniu promieni rentgenowskich. Pozwala to na wczesne rozpoznanie nowotworów piersi.

Mastektomia - zabieg amputacji piersi, najczęściej spowodowany wystąpieniem nowotworu.

Obrzęk limfatyczny - obrzęk tkanek wywołany zastojem chłonki, który prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego.

Radioterapia - metoda stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym. Metoda ta polega na leczeniu za pomocą promieniowania jonizującego.

 

 

 


Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.