• ul. Młyńska 5
  • 33-300 Nowy Sącz
  • Lekarz Kierujący Oddziałem
  • dr n. med. Maciej Fortuna
  • Tel 18 442 57 59

ODDZIAŁ UROLOGICZNY


Na Oddziale - mieszczącym się w budynku Ośrodka Onkologii - zorganizowano 16 łóżek. Obecnie liczba leczonych chorych w ciągu roku to ok. 1500.

Wykonuje się ponad 500 operacji, w tym najczęściej elektroresekcja guza pęcherza moczowego, elktroresekcja prostaty. Przeprowadza się operacje radykalne w przypadku schorzeń onkologicznych: guzów nerek, guzów pęcherza moczowego (z wytworzeniem pęcherzy jelitowych) i raka prostaty.

Przeprowadzane są operacje naprawcze wad układu moczowo – płciowego, wysiłkowego nietrzymania moczu, zwężeń cewki moczowej oraz pełen zakres innych otwartych operacji urologicznych.

Od 2013 roku, w związku z zakupem nowoczesnego sprzętu prowadzi się leczenia kamicy układu moczowego metodami małoinwazyjnymi: PCNL i URSL.

Wykonywana jest pełna diagnostyka schorzeń układu moczowego.

KONTAKT:

Sekretariat

18 442 59 55

Dyżurka Lekarska

18 442 57 45

Dyżurka Pielęgniarek

18 442 57 46

AMBULATORIUM UROLOGICZNE

18 442 58 86
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Urszula Oleksy

18 442 57 60

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.