• ul. Młyńska 5
 • 33-300 Nowy Sącz
 • Lekarz Kierujący Oddziałem
 • lek. med. Robert Bakalarz
 • Tel 18 442 56 60

Oddział Onkologii Klinicznej


Oddział Onkologii Klinicznej liczy 19 łóżek stacjonarnych i 6 miejsc do chemioterapii jednodniowej. Sale są 3- łóżkowe, wyposażone w węzeł sanitarny.

Podstawowymi zadaniami Oddziału są:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,
 • podawanie chemioterapii w warunkach oddziału stacjonarnego i jednodniowego,
 • leczenie powikłań po chemioterapii i radioterapii,
 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • opieka psychologiczna,
 • prowadzenie działalności promującej zdrowie i profilaktykę zdrowotną,
 • przygotowanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach obronnych.

Ciągłość opieki zapewniona jest poprzez kierowanie pacjentów do leczenia w Poradni Onkologicznej.

KONTAKT

Sekretariat

18 442 56 59

Dyżurka Pielęgniarek

18 442 56 55

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Gabriela Michalska

18 442 56 59


Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.