• ul. Młyńska 5
 • 33-300 Nowy Sącz
 • Lekarz Kierujący Oddziałem
 • dr n. med. Paweł Dymek
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr Iwona Dziedzic

Oddział Radioterapii


Oddział Radioterapii liczy 13 sal 2- i 3-osobowych (łącznie 28 łóżek), wyposażonych w węzły sanitarne.

Oddział posiada wózki, chodziki i materace przeciwodleżynowe. Na oddziale panuje miła i rodzinna atmosfera tworzona przez personel oddziału, jak i pacjentów wraz z rodzinami.


Zadania:
 • Całodobowa profesjonalna opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami z schorzeniami nowotworowymi, obejmujące:
  • leczenie paliatywne
  • leczenie radykalne
  • leczenie skojarzone /radio-chemioterapia/
 • Opieka psychologa
 • Monitorowanie pacjentów podczas leczenia:
  • Informowanie pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o sposobie działania radioterapii oraz jej potencjalnych skutkach ubocznych;
  • pomaganie pacjentowi w podjęciu świadomej zgody na leczenie;
  • rejestracja rodzaju powikłań, omówienie z pacjentem planu działania minimalizującego skutki pojawiających się odczynów;
  • przekazywanie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnowania skóry podczas radioterapii;
  • w sytuacji występowania zaburzeń odżywiania związanych z brakiem apetytu pacjenta podczas radioterapii opracowanie z rodziną optymalnego programu żywieniowego;
  • przeciwdziałanie skutkom xerostomii (suchość w jamie ustnej pojawiająca się pod wpływem naświetlania okolicy ślinianek);
  • w sytuacji pojawiających się u pacjenta trudności i bólu podczas połykania dostosowanie diety do możliwości połykania pacjenta lub w sytuacjach bardziej nasilonych dolegliwości podawanie środków znieczulających lub przeciwbólowych (na zlecenie lekarza);
  • w sytuacji występujących nudności i wymiotów stosowanie środków przecwwymiotnych zgodnie ze zleceniem lekarza oraz pomaganie pacjentowi w utrzymaniu higieny osobistej.
KONTAKT:

ul. Młyńska 5

33-300 Nowy Sącz

18 443 88 77 wew. 677

rd@szpitalnowysacz.pl

SEKRETARIAT MEDYCZNY

Dominika Prusak

mgr Ewelina Kocemba

18 443 88 77 wew. 677
ZESPÓŁ LEKARSKI

dr n. med. Paweł Dymek

Lek. Tomasz Dąbrowski

Lek.med. Agnieszka Olchawa

Dr n. med. Jacek Urbański

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

lic. Ilona Orzeł

Karolina Wójs

mgr Magdalena Dyrek

Małgorzata Wolak

lic. Anna Zięba

Małgorzata Sadowska

lic. Anna Pych

Barbara Psiur

Beata Fałowska

lic. Katarzyna Tabak

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.