• ul. Młyńska 10
  • 33-300 Nowy Sącz
  • 18 443 88 77

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.

FUNDUSZE NORWESKIE NA OCHRONĘ ZDROWIA

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego realizuje projekt dofinansowany z „Funduszy Norweskich” pn.:„Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Realizacja Projektu

Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej


W dniach 10 i 11 marca 2017 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja pod tytułem „Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej” w Krynicy Zdrój, w ramach w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.
Wśród gości byli przedstawiciele administracji samorządowej, pacjenci, lekarze oraz personel medyczny z całej Polski. W konferencji w ciągu dwóch dni wzięło udział około 250 osób.

Program konferencji, wykłady oraz dyskusje opierały się na najnowszych badaniach, trendach i wnioskach, które prezentowali światowej klasy prelegenci.

Chemioterapia i urologia


TVP Kraków, Magazyn Medyczny: Chemioterapia i urologia

Leczenie nowotworów


TVP Kraków, Magazyn Medyczny: Leczenie czerniaka i raka jelita grubego

Ginekologia i Hematologia


TVP Kraków, Magazyn Medyczny: Ginekologia Onkologiczna i Hematologia

Szpital Specjalistyczny


TVP Kraków, Magazyn Medyczny: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.