• ul. Młyńska 10
  • 33-300 Nowy Sącz
  • 18 443 88 77

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.

Podsumowanie Projektu

28 kwietnia 2017 roku zakończył się realizowany od 2014 roku projekt np.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”, który dofinansowany był ze środków EOG i NMF 2009-2014.

Wartość projektu – wydatki kwalifikowane: 12 201 729 zł.
80% - dofinansowanie tj. 9 761 382,95 zł.
20% wkład własny szpitala: 2 440 345,74 zł.

Głównym celem programu była poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych.

W ramach Projektu zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna na ponad 7 mln zł. m. in.: wyposażenie Pracowni Endoskopowej, Wideodermatoskop , Aparat USG, Aparat do aspiracji ultradźwiękowej, Hybrydowa platforma elektrochirurgiczna, Bronchoskopy, Cyfrowy aparat do mammografii, Cyfrowy aparat rtg, Histeroskop, Gamma kamera, Sprzęt do termo ablacji, systemy chłodzenia głowy podczas podawania chemioterapii.

Przeprowadzone zostały bezpłatne badania profilaktyczne:
•  Badania mammograficzne – skorzystało ponad 1500 kobiet
•  Badania cytologiczne – skorzystało 2 500 kobiet
•  USG piersi – wykonanych 900 badań
•  USG ginekologiczne – 2000 badań
•  Gastroskopia – wykonano 500 badań
•  Kolonoskopia – 600 badań
•  Testy na krew utajoną – skorzystało ponad 900 osób
•  Badania dla mężczyzn – PSA oraz wolne PSA – przebadanych zostało 700 mężczyzn
•  Szczepienia dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy – zaszczepionych zostało 3 dawkami szczepionki 1632 dziewczęta
•  Badania skóry w kierunku czerniaka – przebadanych zostało ponad 2700 osób
•  Prześwietlenia klatki piersiowej – do dnia dzisiejszego wykonano 300 badań.

W ramach Projektu można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji:
•  Specjalisty chirurga onkologa – z porad skorzystało ponad 1000 osób.
•  Specjalisty ginekologa onkologa – z porady skorzystało również ponad 1000 pań.

Na dużą skalę prowadzona była edukacja zdrowotna i promocja zdrowia:
•  Program edukacyjny w szkołach (choroby cywilizacyjne, profilaktyka nowotworów, zdrowy styl życia, nauka samobadania piersi) – w zajęciach udział wzięło ok. 4000 uczniów
•  Szkolenia dla pacjentów i ich rodzin „Opieka nad pacjentem po zabiegu stomii” – 400 osób
•  Szkolenia dla pielęgniarek w zakresie pielęgnacji pacjentów po stomii – przeszkolonych zostało 150 pielęgniarek
•  Szkolenie dla lekarzy POZ-ów w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworów skóry udział wzięło 100 lekarzy ze szpitala a także NZOZ z terenu Sądecczyzny
•  Opracowane zostały również poradniki dla naszych pacjentów i ich rodzin o tematyce onkologicznej – pierwsze objawy, leczenie, wskazówki dietetyczne itp., które cieszą się bardzo dużą popularnością.

Stworzony został na stronie internetowej naszego Szpitala Portal „Chronię zdrowie przed nowotworem”, gdzie zamieszczone są filmy z nagraniami wypowiedzi wybitnych profesorów, lekarzy, a także informacje o poszczególnych grupach chorób nowotworowych. Znajduje się tam również materiał dokumentujące nasze działania informacyjno-edukacyjne w ramach projektu (filmy, zdjęcia, rozmowy).

W dniach 10 i 11 marca 2017 roku odbyła się Konferencja „Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej” w Krynicy Zdrój. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. Wśród gości byli przedstawiciele administracji samorządowej, pacjenci, lekarze oraz personel medyczny z całej Polski. W konferencji w ciągu dwóch dni wzięło udział około 250 osób.

 

 

Podsumujemy Projekt

Serdecznie zapraszamy na Konferencję podsumowującą Projekt pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, w ramach Programu PL 07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Spotkanie odbędzie się w Sali Izb Lekarskich w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00.

 

 

Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu - DZIEŃ OTWARTY

Informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pn.:„Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” odbędzie się „DZIEŃ OTWARTY”.

W godzinach od 8.00 do 12.00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, bez skierowania:

• Prześwietlenie klatki piersiowej – Dział Diagnostyki Obrazowej

• Mammografia – budynek Onkologii I piętro (rejestracja Dział Diagnostyki Obrazowej)

• Badanie skóry w kierunku czerniaka - budynek Onkologii I piętro

• Konsultacja chirurga onkologa - Dział Diagnostyki Obrazowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.00 – 12.00.

 

 

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej”

W dniach 10 i 11 marca 2017 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja pod tytułem „Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej” w Krynicy Zdrój, w ramach w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. Wśród gości byli przedstawiciele administracji samorządowej, pacjenci, lekarze oraz personel medyczny z całej Polski. W konferencji w ciągu dwóch dni wzięło udział około 250 osób.

Program konferencji, wykłady oraz dyskusje opierały się na najnowszych badaniach, trendach i wnioskach, które prezentowali światowej klasy prelegenci.

Program konferencji. 
Prelegenci oraz tematy wykładów:

10 marca 2017 r.

1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman
Chirurgia Onkologiczna w Polsce dziś i jutro”
2. Dr n.med. Jan Gawełko
Zachorowania na nowotwory głowy i szyi w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1990-2013”
3. Prof. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski
Granice chirurgii ratującej w nowotworach głowy i szyi”
4. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman
Chirurgia Onkologiczna w Polsce dziś i jutro”
5. Dr hab. n. med. Marcin Zieliński
Małoinwazyjne operacje torakochirurgiczne z dostępu szyjnego”
6. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Nadzór po leczeniu radykalnym z powodu raka odbytnicy”
7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
Standardy leczenia raka stercza 2017”
8. Dr n. med. Ida Cedrych
Leczenie ukierunkowane molekularnie w mięsakach tkanek miękkich”
9. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Chirurgiczne spojrzenie na leczenie mięsaków tkanek miękkich”
10. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
Małoinwazyjna chirurgia onkologiczna”

11 marca 2017 r.
1. Lek. med. Izabela Lemańska
Standardy leczenia rozsianego raka piersi”
2. Dr n. med. Łukasz Wohadlo
Historia leczenia raka piersi”
3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Zasady diagnostyki i leczenia raka jajnika”
4. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
Technika węzła wartowniczego w nowotworach narządu rodnego”
5. Lek. med. Anna Czech
Fuzja Rezonansu Magnetycznego i USG przez odbytniczego w rozpoznawaniu Raka stercza”
6. Lek. med. Marek Zdeb
Nowoczesna technika operacji guzów mózgu”
7. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Kryczka
Pacjent onkologiczny a zakażenie HBV i HCV”
8. Lek. med. Damian Kazalski
Współczesne podejście do leczenia skojarzonego tele- i brachyterapią” 

 

Uwaga!

Z powodu braku wolnych miejsc nie są dokonywane zapisy na badania kolonoskopowe w ramach Projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.

 

 

Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zaszczyt poinformować, że w dniach 10. - 11. marca 2017 r. odbędzie się Konferencja z okazji Dni Onkologii Ziemi Sądeckiej, organizowana w ramach Projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.

 

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że z powodu braku miejsc nie dokonujemy zapisów na badania gastroskopowe oraz USG w ramach Funduszy Norweskich.

 

 

Badania RTG

W ramach Projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanego ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13 wykonane zostaną bezpłatne badania RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 

 

Chemioterapia bez wypadania włosów

W ramach Projektu pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w powiecie nowosądeckim oraz mieście Nowy Sącz realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” zostały zakupione przez Szpital dwa systemy chłodzenia głowy stosowane podczas chemioterapii.

System chłodzenia głowy zapobiegający indukowanemu wypadaniu włosów to system przeznaczony do chłodzenia skóry głowy pacjenta w czasie podawania chemioterapii. Zabieg ten stosowany jest w profilaktyce indukowanego chemioterapią wypadania włosów.

Działanie systemu oparte jest na dwóch mechanizmach:
•  chłodzenie skóry głowy (zredukowana temperatura) prowadzi do redukcji przepływu krwi
• oraz zmniejszeniu metabolizmu, a to redukuje dostarczanie i aktywność substancji czynnych w komórkach, co powoduje wzmocnienie komórek włosów i ich przeżycie.

Składa się z jednostki chłodzącej, posiadającej skomputeryzowany układ sterujący (obsługiwany poprzez ekran dotykowy) umożliwiający chłodzenie skóry głowy dwóch pacjentów jednocześnie według odrębnej procedury. Do jednostki centralnej podłączone są za pomocą przewodów, miękkie i delikatne czepki silikonowe. Płyn chłodzący doprowadzany jest ze zbiornika jednostki chłodzącej za pomocą przewodów do niewielkich kanałów wewnątrz czepków. Temperatura skóry głowy jest monitorowana przez dwa niezależne czujniki na powierzchni czepka. Jeden z nich mierzy temperaturę przedniej, a drugi tylnej części głowy. Dodatkowy trzeci czujnik odpowiada za to by temperatura nigdy nie spadła poniżej 0oC. Temperatura ta obniżana jest stopniowo jeszcze przed podaniem chemioterapeutyku oraz utrzymywana na żądanym poziomie w trakcie infuzji leku oraz po jej zakończeniu.

To innowacyjne rozwiązanie stosowane w Ośrodku Onkologicznym Szpitala w Nowym Sączu zmniejszy w znacznym stopniu działanie niepożądane w ogólnoustrojowym leczeniu chorób nowotworowych jakim w przypadku stosowania chemioterapii jest wypadanie włosów, które jest szczególnie źle znoszone przez kobiety.
Jednocześnie z jednego systemu korzystać może dwóch pacjentów.  

 

Dodatkowe badania USG piersi

Wznawiamy zapisy na dodatkowe badania USG piersi. 
Rejestracja pod numerem telefonu: 18 443 88 77 wew. 642 
od godz. 7.00 – 14.00 
Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Dostępne badania mammograficzne!

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne badania mammograficzne - nie są wymagane skierowania.
Chętne Pani proszone są o kontakt pod nr telefonu 18 443 88 77 wew. 642.

 

Są jeszcze wolne miejsca na badania!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań oraz konsultacji w ramach Projektu pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w powiecie nowosądeckim oraz mieście Nowy Sącz realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.”

WOLNE MIEJSCA NA NASTĘPUJĄCE BADANIA:
•  mammografia ( 35-65 r. ż)– rejestracja pod nr Tel.: 507 671 747
•  badania skóry w kierunku czerniaka ( 18-60 r. ż), wykonuje lek. Robert Gajewski, tel. do rejestracji: 692 93 82 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00.
•  badanie USG ginekologiczne ( kobiety – bez ograniczeń wiekowych)wykonują lek. Agata Urbańska, lek. Paweł Karpiel, tel. 18 443 88 77 wew. 671
•  badanie na krew utajoną w kale (25 – 70 r. ż), rejestracja poniedziałek – wtorek w godz. 12.00 – 14.00, tel. 739 044 961
•  badanie cytologiczne (18-70 r. ż) wykonują położne w pracowni Cytologii, odczytuje lek. Mariusz Rąbalski, lek. Bogdan Kamiński – rejestracja poniedziałek – środa, tel. 18 443 88 77 wew. 988 - istnieje możliwość powtórzenia badania przez tę samą pacjentkę po 8 miesiącach od pierwszego badania!!!
•  konsultacje chirurga onkologa ( 30 – 60 r. ż) dr n. med. Waldemar Dutkiewicz, dr n. med.Wojciech Milanowski, lek. Artur Kalita, rejestracja wtorek oraz czwartek tel. 501 608 501 od godz. 14.30
•  konsultacje ginekologa onkologa (9 – 60 r. ż) lek. Radosław Kosobudzki, lek. Tomasz Bieda – tel. 18 443 88 77 wew.671

NIE WYMAGANE SKIEROWANIA !!!

 

Szkolenia dla Lekarzy

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zaszczyt poinformować Państwa, iż w ramach realizowanego Projektu pn.: "Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” organizowane jest szkolenie dla Lekarzy z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych:

I. Profilaktyka raka skóry (uczestnicy otrzymają podręczne dermatoskopy oraz materiały szkoleniowe);
Terminy szkoleń:
  13 września 2016 r. godz. 17.30 – 21.00 (w tym przerwa cateringowa) – Restauracja Panorama Nowy Sącz
   20 września 2016 r. godz. 17.30 – 21.00 (w tym przerwa kateringowa) - Restauracja Panorama Nowy Sącz

II. Profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego (uczestnicy otrzymają testy na krew utajoną oraz materiały szkoleniowe);
Terminy szkoleń:
   5 września 2016 r. godz. 15.30 – 19.00 (w tym przerwa cateringowa) – Restauracja Panorama Nowy Sącz
   26 września 2016 r. godz. 15.30 – 19.00 (w tym przerwa cateringowa) - Restauracja Panorama Nowy Sącz.

Chętne osoby zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja osobista, telefoniczna lub mailowa.
Koordynator Projektu:
Elżbieta Jasińska
Tel. 18 443 88 77 wew.607
Kom. 602 83 23 11,
mail: elajasinska388@interia.pl

 

Szkolenia dla Pielęgniarek

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zaszczyt poinformować Państwa, iż w ramach realizowanego Projektu pn.: "Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” organizowane jest szkolenie dla pielęgniarek z zakresu: „Pielęgnacja pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii”.

Chętne osoby zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.

Terminy szkoleń:
  10 czerwca 2016 r. godz. 15.00 – 17.00 (w tym przerwa kawowa) – Restauracja Panorama Nowy Sącz
•  17 czerwca 2016 r. godz. 15.00 – 17.00 (w tym przerwa kawowa) - Restauracja Panorama Nowy Sącz.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Rejestracja osobista, telefoniczna lub mailowa.
Koordynator Projektu:
Elżbieta Jasińska
Tel. 18 443 88 77 wew.607
Kom. 602 83 23 11
mail: elajasinska388@interia.pl 

 

Zwiększona ilość badań!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań oraz konsultacji w ramach Projektu pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w powiecie nowosądeckim oraz mieście Nowy Sącz realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.”

WOLNE MIEJSCA NA NASTĘPUJĄCE BADANIA:
•  mammografia ( 35-65 r. ż)– rejestracja pod nr Tel.: 507 671 747
•  badania skóry w kierunku czerniaka ( 18-60 r. ż), wykonuje lek. Robert Gajewski, tel. do rejestracji: 692 93 82 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00. – zwiększona ilość badań w Projekcie o 1000!!!
•  badanie USG ginekologiczne ( kobiety – bez ograniczeń wiekowych)wykonują lek. Agata Urbańska, lek. Paweł Karpiel, tel. 18 443 88 77 wew. 671
•  badanie na krew utajoną w kale (25 – 70 r. ż), rejestracja poniedziałek – wtorek w godz. 12.00 – 14.00, tel. 739 044 961
•  badanie cytologiczne (18-70 r. ż) wykonują położne w pracowni Cytologii, odczytuje lek. Mariusz Rąbalski, lek. Bogdan Kamiński – rejestracja poniedziałek – środa, tel. 18 443 88 77 wew. 988. Zwiększona ilość badań w projekcie o 500, dodatkowo istnieje możliwość powtórzenia badania przez tę samą pacjentkę po 8 miesiącach od pierwszego badania!!!!
•  konsultacje chirurga onkologa ( 30 – 60 r. ż) dr n. med. Waldemar Dutkiewicz, lek. Wojciech Milanowski, lek. Artur Kalita, rejestracja wtorek oraz czwartek tel. 501 608 501 od godz. 14.30
•  konsultacje ginekologa onkologa (9 – 60 r. ż) lek. Radosław Kosobudzki, lek. Tomasz Bieda – tel. 18 443 88 77 wew. 637, 671
•  PSA, Wolne PSA zwiększona ilość badań o 200, - od 35 r. ż - zwiększenie górnej granicy wieku dla pacjentów – bez ograniczeń!!! Badania wykonywane w analityce Szpitala, Tel. 739 044 961 poniedziałek oraz wtorek w godz. 12-14
•  USG piersi (30- 50 r. ż) – zwiększenie ilości badań o 100!!! Rejestracja – Tel. 18 442 56 42 w dni robocze w godz. 8 - 14
•  kolonoskopia (powyżej 40 r. ż) – zwiększenie ilości badań o 100!!! Rejestracja osobista w Pracowni Endoskopii Szpitala z zaproszeniem od lek. POZ ( do pobrania ze strony internetowej Szpitala – w zakładce Fundusze Norweskie.
NIE WYMAGANE SKIEROWANIE !!!

 

Rejestracja na badania profilaktyczne

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań oraz konsultacji w ramach Projektu pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w powiecie nowosądeckim oraz mieście Nowy Sącz realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.”

Wolne miejsca na następujące badania:

•  badania skóry w kierunku czerniaka, wykonuje lek. Robert Gajewski, tel. do rejestracji: 692 93 82 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00.
•  badanie USG ginekologiczne wykonują: lek. Agata Urbańska, lek. Paweł Karpiel, tel. 18 443 88 77 wew. 637, 671
•  badanie na krew utajoną w kale, rejestracja poniedziałek – wtorek w godz. 12.00 – 14.00, tel. 739 044 961
•  badanie cytologiczne wykonują położne w pracowni Cytologii, odczytuje lek. Mariusz Rąbalski, lek. Bogdan Kamiński – rejestracja poniedziałek – środa, tel. 18 443 88 77 wew. 988
•  konsultacje chirurga onkologa lek. Wojciech Milanowski, lek. Piotr Szybiński, lek. Artur Kalita, rejestracja wtorek oraz czwartek tel. 501 608 501 od godz. 14.30
•  konsultacje ginekologa onkologa lek. Radosław Kosobudzki, lek. Tomasz Bieda – tel. 18 443 88 77 wew. 671

NIE SĄ WYMAGANE SKIEROWANIE !!!
KRÓTKIE TERMINY !!!

 

Fundusze Norweskie na ochronę zdrowia

W ramach realizowanego od 2014 roku projektu „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim” zakupiony został najwyższej klasy sprzęt do badań endoskopowych. Inwestycja pochłonęła ponad 2 mln 200 tys. zł. 80% tej sumy to dofinansowanie z Funduszy Norweskich, pozostałą część środków Szpital pokrył ze środków własnych. Tym samym już od lutego będą wykonywane badania endoskopowe zaplanowane do realizacji w Projekcie: kolonoskopia oraz gastroskopia.
Na badanie te w ubiegłym roku prowadzone były już zapisy, które przerwano ze względu na przedłużającą się procedurę zakupu sprzętu.

Obecnie wznawiamy rejestrację NA BADANIE GASTROSKOPII.

Na badanie kolonoskopii obecnie brak wolnych miejsc.
Osoby zapisane na badanie kolonoskopowe prosimy o zgłaszanie się do Pracowni Endoskopowej w Szpitalu w celu ustalenia terminu badania oraz informacji o przygotowaniu się do badania.
Przypominamy, że na badania endoskopowe wymagane jest zaproszenie od lekarza pierwszego kontaktu (POZ), do pobrania ze strony internetowej szpitala: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „Fundusze Norweskie”.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych bezpłatnych badań w ramach projektu:
•  Konsultacja chirurga onkologa
•  Konsultacja ginekologa onkologa
•  USG ginekologiczne
•  Badanie skóry w kierunku czerniaka
•  Test na krew utajoną w kale
•  Mammografia (rejestracja od 15 lutego)
•  Cytologia.

Informacje dot. rejestracji na poszczególne badania znajdują się na stronie internetowej szpitala: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „Fundusze Norweskie” – rejestracja na badania.

Brak wolnych miejsc również na:
•  szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV
•  PSA, PSA wolne
•  USG piersi.

 

UWAGA!!!

Z powodu awarii aparatu do mammografii rejestracja na badania mammograficzne wstrzymana została do odwołania.
Informacja o możliwości rejestracji zostanie zamieszczona na stronie internetowej szpitala, w zakładce „Fundusze norweskie” oraz w Aktualnościach. 

 

Badania już dostępne!!!

Dobra wiadomość dla wszystkich oczekujących - można już zapisywać się na badania gastroskopii i kolonoskopii.
Prosimy o kontakt pod numerem tel.:
18 443 88 77 wew. 854 
w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 14.30 – 16.30.  

 

UWAGA!!!

Z powodu przedłużającej się procedury zakupu sprzętu – do odwołania wstrzymana została rejestracja na następujące badania:
•  gastroskopia
•  kolonoskopia
•  badanie skóry w kierunku czerniaka.
PRZEPRASZAMY!!!

 

Bezpłatne badania endoskopowe

Trwa rejestracja na bezpłatne badania endoskopowe w ramach Projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanego ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.

 

 

Realizacja Projektu

Nowy Sącz, dnia 24 lipca 2015 r.

Od czerwca „pełną parą” ruszyły bezpłatne badania wykonywane w ramach programu dofinansowanego z tzw. „Funduszy norweskich”.
Do dnia dzisiejszego wykonano już:
•  ponad 120 badań cytologicznych;
  300 dziewczyn zostało zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciwko wirusowi HPV;
•  wykonano ponad 80 badań PSA oraz PSA wolne dla mężczyzn;
  150 testów na krew utajoną;
•  250 badań USG ginekologiczne.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się pozostałe badania, na które rejestracja rozpocznie się w sierpniu.
W części inwestycyjnej Projektu podpisano umowę na zakup skanera do aparatu do mammografii, tak więc niebawem będzie możliwe wykonywanie również badań mammograficznych w ramach projektu.
Jeszcze w lipcu ogłoszony zostanie przetarg na zakup wideodermatoskopu oraz zestawów do badań endoskopowych.

 

Wykonaj badania profilaktyczne

W ramach Projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanego ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13 wykonane zostaną bezpłatne badania dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
Sprawdź, jakie badanie powinieneś/powinnaś wykonać i zarejestruj się!


REJESTRACJA

RODZAJ BADANIA ILOŚĆ DO WYKONANIA GRUPA DOCELOWA

Badania mammograficzne
od 1 sierpnia 2015 r.
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - piątek
w godz.: 15.30 - 16.30
tel.: 507 671 747

2000 Kobiety w wieku:
35 - 65 r. ż.
Badania cytologiczne
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - środa
w godz.:  9.00 - 12.00
tel.: 18 443 88 77 wew. 988
2000 Kobiety w wieku:
18 - 65 r. ż.
Badania USG piersi
od 15 sierpnia 2015 r.
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - piątek
w godz.: 15.30 - 16.30
tel.: 533 551 039
600 Kobiety w wieku:
30 - 50 r. ż.
Szczepienia dziewczynek
(przeciwko rakowi szyjki macicy)
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - piątek
w godz.: 12.00 - 14.00
tel.: 18 442 56 71
1500
(po 2 szczepionki)
Dziewczynki powyżej 9. r. ż.
(po wcześniejszej konsultacji lekarskiej)
Konsultacje lekarskie
(chirurgia onkologiczna)
rejestracja telefoniczna:
wtorek - czwartek
w godz.: 14.30 - 17.30
tel.: 501 608 501
2500 Pacjenci w wieku:
30 - 60 r. ż.
Konsultacje lekarskie
(ginekologia onkologiczna)
rejestracja telefoniczna:
czwartek - piątek
w godz.:  12.00 - 15.30
tel.: 18 442 56 71
4500 Pacjentki w wieku:
9 - 60 r. ż.
Badania - Gastroskopia
od 17 sierpnia 2015 r.
rejestracja osobista z zaproszeniem od lekarza POZ
poniedziałek - wtorek
w godz.: 14.35 - 16.35
400 Pacjenci z grupy ryzyka powyżej 40 r. ż.
Badania skóry w kierunku czerniaka
od 1 sierpnia 2015 r.
rejestracja telefoniczna:
wtorek - czwartek
w godz.: 14.30 - 17.30
tel.: 501 608 501
2000 Pacjenci w wieku:
18 - 60 r. ż.
Badania - Kolonoskopia
od 17 sierpnia 2015 r.
rejestracja osobista z zaproszeniem od lekarza POZ
poniedziałek - wtorek
w godz.: 14.35 - 16.35
200 Pacjenci z grupy ryzyka powyżej 40 r. ż.
Testy na krew utajoną
poniedziałek - wtorek
w godz.: 12.00 - 14.00
tel.: 739 044 961
1000 Osoby w wieku 30 - 60 r. ż., 
w grupie ryzyka choroby wrzodowej
oraz chorób nowotworowych przewodu pokarmowego
Badanie PSA
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - wtorek
w godz.: 12.00 - 14.00
tel.: 739 044 961
400 Mężczyźni w wieku:
30 - 70 r. ż.
Badanie PSA wolne
rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - wtorek
w godz.: 12.00 - 14.00
tel.: 739 044 961
400 Mężczyźni w wieku:
30 - 70 r. ż.
Badanie USG ginekologiczne
rejestracja telefoniczna:
czwartek - piątek
w godz.: 12.00 - 15.30
tel.: 18 442 56 71
1000 Kobiety bez ograniczeń wiekowych

 

Fundusze Norweskie na ochronę zdrowia

Decyzją z dnia 30 lipca 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przyznał Szpitalowi dofinansowanie wniosku pn.: „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. 

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.