W Internecie, na wielu portalach poświęconych tematyce Zdrowia, znaleźć można informacje dotyczące szeroko rozumianej problematyki chorób nowotworowych. Warto Wiedzieć to miejsce, w którym prezentujemy wybrane artykuły, zasługujące naszym zdaniem na uwagę. Polecamy…

 

Pacjent onkologiczny i COVID-19

|   Lekarz radzi

W związku z epidemią SARS-CoV-2 na początku kwietnia Polskie Towarzystwo Onkologiczne ogłosiło zalecenia i rekomendacje dla pacjentów onkologicznych...

Lek na raka odnaleziony?

|   Świat nauki

Odkrycie duńskich naukowców może się okazać przełomem, który ocali życie milionów osób z różnymi typami nowotworów. Czy wyczekiwany lek na raka został...

Rola diety w profilaktyce nowotworów

|   Styl życia

Zdrowa i zbilansowana dieta mogłaby uchronić przed rozwinięciem się około 30% nowotworów. Według niektórych danych odsetek ten wynosić może nawet 40%....

Profilaktyka raka – na czym polega

|   Styl życia

Pod pojęciem profilaktyka raka rozróżniamy trzy obszary związane z ochroną przed nowotworami – profilaktykę pierwotną, wtórną oraz prewencję...

Zdrowotne problemy kobiet

|   Styl życia

Kobiety w Polsce żyją średnio o osiem lat dłużej niż mężczyźni. Ich średnia długość życia to 84 lata. Podobna tendencja jest widoczna nie tylko w...

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.