W Internecie, na wielu portalach poświęconych tematyce Zdrowia, znaleźć można informacje dotyczące szeroko rozumianej problematyki chorób nowotworowych. Warto Wiedzieć to miejsce, w którym prezentujemy wybrane artykuły, zasługujące naszym zdaniem na uwagę. Polecamy…

 

Pojawi się nowy lek na raka wątroby? Kabozantynib poprawia przeżycie

|   Świat nauki

Terapia kabozantynibem znacząco poprawia wyniki u chorych z zaawansowanym Rakiem wątroby HCC, co prowadzi do wniosków, że może stać się nową opcją leczenia w tej populacji pacjentów.
Odkrycia pochodzą z 3 fazy badania CELESTIAL i zostały zaprezentowane podczas Gastrointestinal Cancers Symposium 2018. Próba objęła 707 chorych z HCC, którzy doświadczyli progresji choroby leczeni sorafenibem lub innymi terapiami.

Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 2,2 miesiąca dłużej dla chorych, którzy otrzymali kabozantynib w porównaniu do tych, co przyjęli placebo. Badanie spełniło również kryterium czasu wolnego od progresji choroby redukując to ryzyko o 56 procent lub ryzyko zgonu pośród chorych, którzy otrzymali aktywną terapię.

Zdaniem badaczy nowy lek reprezentuje nową opcję leczenia dla chorych z zaawansowanym HCC po tym jak wcześniej otrzymali przeciwnowotworową terapię systemową. Lek istotnie poprawia przeżycie całkowite jak również przeżycie wolne od progresji oraz odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie.

Kabozantynim jest doustnym inhibitorem wielu receptorów kinaz tyrozynowych, w tym RET, MET oraz VEGFR2.

Źródło: Termedia
www.termedia.pl/onkologia/Pojawi-sie-nowy-lek-na-raka-watroby-Kabozantynib-poprawia-przezycie,28976.html

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.