Polski Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zakłada wykonywanie co dwa lata mammografii w grupie kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Raki, które zostały wykryte dzięki badaniom przesiewowym są najczęściej rakami, które nie dają objawów klinicznych, nie można ich wyczuć ręką.

prof. dr hab. n. med. TADEUSZ PIEŃKOWSKI

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi

Choroba i jej objawy


Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u ludzi, nowotworem wywodzącym się z tkanki gruczołowej piersi. Posiada te wszystkie cechy, które posiadają nowotwory złośliwe - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

Leczenie


Leczenie raka piersi z uwagi na konieczność zastosowania wielu metod - po to, żeby osiągnąć optymalny efekt zastosowania każdej z tych metod terapeutycznych, powinno być prowadzone w sposób zorganizowany w ośrodkach diagnostyki i leczenia raka piersi - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

 


Monitoring i wsparcie


Po zakończeniu leczenia istnieje konieczność monitorowania dalszych losów pacjentek z uwagi na możliwość wystąpienia nawrotu choroby, na możliwość pojawienia się odległych działań niepożądanych - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

Nawrót choroby


W przypadku osób, u których wystąpił nawrót choroby po leczeniu - a rak piersi jest chorobą, która ma bardzo długi naturalny przebieg i ryzyko nawrotu utrzymuje się praktycznie do końca życia (...), pojawiają się wskazania do objęcia tych osób opieką - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

Profilaktyka


Ze względu na to, że czynniki ryzyka tej choroby albo w ogóle są niemożliwe do regulacji, albo wpływ na nie jest bardzo ograniczony, podstawową metodą walki z tą chorobą jest wczesne wykrywanie, czyli prowadzenie profilaktyki wtórnej - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

Co zmienić?


Liczba osób zachorowujących na tę chorobę będzie w Polsce stale rosła - mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi.

Czy wiesz, że...?

Obecnie w Polsce żyje ok. 100 tys. kobiet, u których kiedykolwiek rozpoznano raka piersi.


Słownik pojęć

Badanie palpacyjne
metoda diagnostyczne polegająca na badaniu dotykowym (palcami) w celu wyczucia zmiany rozmiaru, kształtu i twardości - w tym wypadku - piersi..Zobacz więcej
Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim

Ilość badań wykonanych w ramach projektu
23 250
Ilość osób przeszkolonych w ramach projektu
4 850
Ilość osób zaszczepionych przeciw hpv (3 dawki)
1 632

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Warto wiedzieć


Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

|   Aktualności

Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia.

Zobacz więcej

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.