U osób, które były narażone na czynniki przyczyniające się do rozwoju raka płuca, czyli np. u palaczy, ważną rolę w profilaktyce tego nowotworu odgrywałyby badania przesiewowe. Niestety, badania te są drogie. Zorganizowanie masowej akcji przekracza finansowe możliwości każdego państwa.

dr hab. n. med. MARCIN ZIELIŃSKI

specjalista chirurg torakochirurg
Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem

O chorobie


Rak płuca jest najgroźniejszym nowotworem, jaki występuje w Polsce, tzn. powoduje najwięcej przypadków zgonów - mówi dr hab. n. med. Marcin Zieliński, specjalista chirurg torakochirurg ze Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.

 


Przyczyny choroby


Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku rozpoznaje się ok. 20 tys. nowych zachorowań, podobna liczba to zgony z powodu tego nowotworu - mówi dr n. med. Adam Płużański z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

Typy histologiczne


Z punktu widzenia kliniczno-patologicznego, rak płuca nie jest jedną chorobą. Najczęstsze typy nowotworów płuca to: rak niedrobnokomórkowy i rak drobnokomórkowy, które są zupełnie niezależnymi jednostkami chorobowymi - mówi dr n. med. Adam Płużański z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Objawy i diagnostyka


Jakie badania wykonuje się w wykrywaniu raka płuca? Zaczyna się zwykle od zdjęcia klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej i bocznej - mówi dr hab. n. med. Marcin Zieliński, specjalista chirurg torakochirurg ze Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.

Możliwości terapeutyczne


Nowotwór jest późno wykrywalny, ponieważ nie ma objawów. Ponad 60-70% raków płuca rozpoznawalnych jest w stadium nieoperacyjnym; jedynie ok. 20% może być operowanych radykalnie - mówi dr n. med. Adam Płużański z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

Leczenie


Najskuteczniejszym rodzajem leczenia jest leczenie operacyjne. Niestety, tylko u zdecydowanej mniejszości pacjentów udaje się wykryć nowotwór na tyle wcześnie, że to leczenie operacyjne ma zastosowanie - mówi dr hab. n. med. Marcin Zieliński, specjalista chirurg torakochirurg ze Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.

 


Pierwotna profilaktyka


Głównym elementem profilaktyki jest tzw. profilaktyka pierwotna, czyli wyeliminowanie czynnika odpowiedzialnego za powstawanie raka płuca, którym jest palenie tytoniu - mówi dr n. med. Adam Płużański z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Profilaktyka


Profilaktyka? Rozwiązania się cisną same, tzn. nie palić i przebywać w zdrowym środowisku, gdzie nie ma smogu - mówi dr hab. n. med. Marcin Zieliński, specjalista chirurg torakochirurg ze Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.

 


Czy wiesz, że...?

Ponad 90 % osób chorujących na raka płuca to palacze.


Słownik pojęć

Badanie EBUS
- rodzaj badania układu oddechowego, określany również mianem bronchofiberoskopii z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową..Zobacz więcej
Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim

Ilość badań wykonanych w ramach projektu
23 250
Ilość osób przeszkolonych w ramach projektu
4 850
Ilość osób zaszczepionych przeciw hpv (3 dawki)
1 632

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Warto wiedzieć


Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

|   Aktualności

Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia.

Zobacz więcej

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.