Pacjenci, którzy mieli incydenty padaczkowe nie mają prawa prowadzić pojazdów mechanicznych, ponieważ stanowią zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Prawo jazdy powinno być w tych wypadkach odebrane.

lek. med. MAREK ZDEB

Oddział Neurochirurgii 
Szpital św. Rafała w Krakowie

Choroba i jej objawy


Częstość występowania pierwotnych nowotworów mózgu w Polsce wynosi ok. 2 900 przypadków na rok. Stanowi to ok. 2 % wszystkich nowotworów rozpoznawalnych w Polsce - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Diagnostyka


Jeżeli po wykonaniu pacjentowi tomografii komputerowej jest wskazanie do dalszej diagnostyki, przeprowadza się badanie rezonansu magnetycznego, decyduje o tym neurolog - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Leczenie operacyjne


Operacje neurochirurgiczne wymagają bardzo wyspecjalizowanego sprzętu; personel medyczny przechodzi szereg szkoleń (...) obsługi tych urządzeń, co ma zagwarantować najbezpieczniejszy dla pacjenta sposób przeprowadzenia operacji - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Wybudzenie śródoperacyjne


Bardzo ciekawą techniką operacyjną, która obecnie przeżywa renesans, jest operacja z wybudzeniem śródoperacyjnym. Tego typu zabiegi są zarezerwowane dla chorych, u których zmiany patologiczne (...) znajdują się w okolicach ośrodków mowy - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Radiochirurgia


Leczenie operacyjne nie jest jedyną możliwością leczenia nowotworu, ponieważ istnieje takie pojęcie, jak radiochirurgia - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Procesy rozsiane


Guzy mózgu o charakterze przerzutowym (jeżeli chodzi o ich leczenie operacyjne) mają lepsze rokowania, zdecydowanie lepsze, niż glejaki - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Monitoring pooperacyjny


Chorzy przyjmowani do oddziału neurochirurgii celem operacji guzów mózgu, średnio przebywają na oddziale 5 do 7 dni. Staramy się pacjentów po zabiegach operacyjnych uruchamiać na drugi dzień, ponieważ jest to najlepszy sposób prewencji choroby zakrzepowej, jak również umożliwia to jak najszybsze zmobilizowanie mózgu do pracy - mówi lek. med. Marek Zdeb z Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.


Czy wiesz, że...?

Tylko naukowo nie udowodniono jeszcze, że przebywanie w otoczeniu pola magnetycznego, jaki tworzą np. sieci telefonii komórkowej, czy Wi-Fi, sprzyja powstawaniu nowotworów mózgu.


Słownik pojęć

Chemioterapia
– metoda leczenia, polegająca na wprowadzaniu syntetycznych związków chemicznych do komórek organizmów, w celu zwalczania chorób nowotworowych.Zobacz więcej
Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim

Ilość badań wykonanych w ramach projektu
23 250
Ilość osób przeszkolonych w ramach projektu
4 850
Ilość osób zaszczepionych przeciw hpv (3 dawki)
1 632

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Warto wiedzieć


Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

|   Aktualności

Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia.

Zobacz więcej

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.