• ul. Młyńska 10
 • 33-300 Nowy Sącz
 • 18 443 88 77

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.

FUNDUSZE NORWESKIE NA OCHRONĘ ZDROWIA

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego realizuje projekt dofinansowany z „Funduszy Norweskich” pn.:„Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Głównym celem projektu jest uzupełnienie wyposażenia nowopowstałego Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ale także podniesienie świadomości, głównie młodzieży na temat możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, zapobiegania im i leczenia.


Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 17 236 664,00 zł

Kwota dofinansowania wynosi 13 789 331,00 zł


DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i aparatura:

 • 2 gastroskopy
 • 4 kolonoskopy
 • videoduodenoskop
 • automatyczne myjnie termiczne do endoskopów
 • endoskan z czytnikiem do transponderów
 • drukarka termiczna do endoskopu
 • czytnik kaset do mammografu
 • videodermatoskop
 • wyposażenie Pracowni Brachyterapii.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Projekt zakłada również szereg działań profilaktycznych:

 • badania mammograficzne
 • badania cytologiczne
 • USG piersi
 • USG ginekologiczne
 • gastroskopie
 • kolonoskopie
 • test na krew utajoną
 • PSA, wolne PSA
 • badania skóry w kierunku wykrywania czerniaka
 • konsultacje specjalisty chirurga onkologa oraz ginekologa onkologa.

Bardzo ważnym działaniem podjętym w Projekcie jest szczepienie dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy.

Zaplanowane są również szkolenia dla pacjentów i ich rodzin w zakresie opieki po zabiegu stomii, a także szkolenia pielęgniarek w tym zakresie.

Przeprowadzone zostanie spotkanie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i skóry.


REALIZACJA PROJEKTU

Sierpień 2014 r. - Kwiecień 2017 r.


Całkowite koszty kwalifikowane: 16 616 644,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości: 13 291 731 zł.


DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Zakup sprzętu i aparatury:

 • Zestaw endoskopów ( 3 gastroskopy, 3 kolonoskopy, wideoduodenoskop) z myjniami, endoskanem, drukarką termiczną
 • Czytnik kaset do mammografu
 • Wideodermatoskop
 • Histeroskop bipolarny z oprzyrządowaniem
 • Sprzęt do termoablazji
 • Wyposażenie pracowni bronchoskopii
 • Cyfrowy aparat rentgenowski – procedura przetargowa w trakcie realizacji
 • Cyfrowy mammograf - procedura przetargowa w trakcie realizacji
 • Aparat USG
 • Aparat rtg z ramieniem C
 • Hybrydowa platforma elektrochirurgiczna
 • Aparat do aspiracji ultradźwiękowej
 • Myjnia-dezynfektor
 • Gamma kamera
 • 2 systemy chłodzenia głowy
 • Stanowisko do znieczulania dla badań endoskopowych

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Badania profilaktyczne:

 • Cytologia, przebadano 2 500 kobiet (brak wolnych miejsc)
 • Mammografia, przebadano 900 kobiet – są wolne miejsca
 • Szczepienia dla dziewcząt p/rakowi szyjki macicy zaszczepiono 1550 dziewcząt trzema dawkami szczepionek – jest jeszcze kilkanaście miejsc
 • Gastroskopia przebadano 400 osób, w chwili obecnej nie ma wolnych miejsc, Szpital wystąpił o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości badań
 • Kolonoskopia, przebadano 300 osób, w chwili obecnej nie ma wolnych miejsc, Szpital wystąpił o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości badań
 • Test na krew utajoną, przebadano 700 osób, są jeszcze wolne miejsca
 • PSA, wolne PSA, przebadano 600 mężczyzn, w chwili obecnej nie ma wolnych miejsc, Szpital wystąpił o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości badań
 • USG ginekologiczne (profilaktyka narządu rodnego), przebadano 1500 kobiet, są jeszcze wolne miejsca
 • Badanie skóry w kierunku czerniaka skóry, przebadano 1300 osób, są jeszcze wolne miejsca

Szkolenia:

 • Szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu samobadania piersi oraz profilaktyki i wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych – przeszkolono ponad 1000 uczniów, docelowo w zajęciach uczestniczyć będzie 4 000 uczniów
 • Szkolenia dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego wykrywania czerniaka skóry oraz profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego – przeszkolono 100 osób
 • Szkolenia dla pacjentów i ich rodzin w zakresie pielęgnacji i opieki nad pacjentem po wyłonieniu stomii
 • Szkolenia dla pielęgniarek z zakresu opieki okołostomijnej – w szkoleniu uczestniczyło 150 pielęgniarek z podmiotów leczniczych z Nowego Sącza i okolic
 • W marcu planowana jest dwu dniowa konferencja naukowa o tematyce onkologicznej, na którą zaproszeni zostaną wybitni prelegenci, którzy podzielą się najnowszą wiedzą z zakresu leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych, doświadczeniem i obserwacjami ze swojej codziennej praktyki.

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.