• ul. Młyńska 5
  • 33-300 Nowy Sącz
  • Lekarz Kierujący Oddziałem
  • lek. med. Radosław Kosobucki
  • Lekarz Kierujący Oddziałem 18 442 56 62
  • Sekretariat18 442 56 636
  • Dyżurka Pielęgniarska 18 442 56 71

Oddział Ginekologii Onkologicznej


Oddział posiada 28 łóżek, w tym 3 na OIOM.

Od pierwszych dni funkcjonowania, czyli od 1 lutego 2013 roku przyjmowane są pacjentki zarówno za skierowaniem w celach diagnostycznych, jak i leczniczych. Ważnym elementem w leczeniu kobiet jest wczesne rozpoznanie objawów choroby. Wczesna diagnoza powoduje to, iż schorzenie można wykluczyć, a w przypadku rozpoznania całkowicie wyleczyć. Oddział posiada profesjonalny zespół 4 lekarzy i 9 położnych pracujących według uznanych standardów onkologicznych, zajmujący się w sposób profesjonalny pacjentkami.

Oddział wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt medyczny umożliwiający diagnostykę i wykonywanie radykalnych zabiegów operacyjnych ginekologicznych i onkologicznych. Posiada możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego z chemioterapią i radioterapią.

KADRA MEDYCZNA:

lek. med. Radosław Kosobucki

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Anna MółkaNowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.