Mammografia

Mammografia jest metodą diagnostyczną piersi u kobiet, polegająca na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy zastosowaniu promieni rentgenowskich. Pozwala to na wczesne rozpoznanie nowotworów piersi.Badanie można wykonać bezpłatnie w placówkach medycznych, które posiadają kontrakt z NFZ lub w ośrodkach prywatnych – odpłatnie.
Zalecane jest wykonanie badania pomiedzy 5 a 12 dniem cyklu miesiączkowego w przypadku kobiet przed okresem menopauzy.

Przygotowanie do badania:

  • badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza
  • w przypadku wykonywanej wcześniej mammografii należy mieć przy sobie wyniki badań
  • w dniu, w którym wykonana zostanie mammografia nie należy używać balsamów, talków czy kremów, a także dezodorantów w okolicach górnej części ciała.

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.